หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

ชุมชนดิจิทัล ไทยแลนด์ 2020 Digital Community Thailand 2020


ชื่อหนังสือ : ชุมชนดิจิทัล ไทยแลนด์ 2020 Digital Community Thailand 2020
ผู้แต่ง : พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 4203
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   CD/DVD

รายละเอียด
หนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์การทำงานด้านการสื่อสารในกองทัพอากาศ นำมาประยุกต์ใช้ในบทบาทของผู้บริหารองค์กร กสทช. ให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำในเอเชีย นอกจากนี้มีการสอดแทรกวิสัยทัศน์ การบริหารจัดการ และวิธีการทำงานของ กสทช. ในช่วงเวลาต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย


แสดงความคิดเห็น


qwertyui

20/12/2017 10:56:34
ดีมากครับ