หน้าแรก > CD/DVD > รายละเอียด

Description

​รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558


ชื่อหนังสือ : ​รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558
ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 752
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   CD/DVD

รายละเอียด
รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558 สัญญาจ้างเลขที่ ส.พย.(ชส.)(ป)0020/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ผลการวิจัยนี้ถือเป็นการสะท้อนให้ กสทช. ได้รับทราบว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงร้องขอจาก กสทช. เร่งดำเนินการมีทิศทางและนโยบายการทำงานที่เชื่อมโยงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งหากทำได้ธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลยังคงมีโอกาสที่จะเติบโต สามารถตอบสนองและเกิดผลประโยชน์กับประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้


แสดงความคิดเห็น