หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี การเลือกใช้งานและการติดตั้งให้เหมาะสม


ชื่อหนังสือ : ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี การเลือกใช้งานและการติดตั้งให้เหมาะสม
ผู้แต่ง : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 20
จำนวนการเรียกดู (View) : 1957
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book   Book

รายละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งและการเลือกใช้งานสายอากาศรับสัญญาณให้เหมาะสม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการรับสัญญาณในเบื้องต้น


แสดงความคิดเห็น