หน้าแรก > CD/DVD > รายละเอียด

Description

โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)


ชื่อหนังสือ : โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)
ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 340 กฎหมาย
จำนวนการเรียกดู (View) : 936
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   CD/DVD

รายละเอียด
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (BCP)


แสดงความคิดเห็น